ter Hürne je synonymom fascinujúcich a kvalitných podláh pre ľudí, ktorí kladú vysoké nároky. Podlahy sú zásadný dizajnový prvok v obytných priestoroch, v ktorých môžu ľudia prežiť svoju individualitu a jedinečnosť. Sú preto etapou života v pravom slova zmysle. Tradícia bohatá na drevo umožňuje vytvárať vysoko kvalitné a inovatívne výrobky na základe najmodernejších technológií.
Zobraziť produkty výrobcu